ประมวลภาพการจัดอบรมหลักสูตรนักจัดรายการวิทยุรุ่นที่ 78 ตลอดระยะเวลา 5 วัน

admin

ภาพกิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันที่ 13 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันที่ 14 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันที่ 15 สิงหาคม 2566