Recent Stories

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

admin

28 พ.ย.67 ) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 22

admin

วันนี้ (28 พ.ย.67 ) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาร […]

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการและครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

admin

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการและครอบคร […]

นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ผลงานในพิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร The Media รุ่นที่4 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต

admin

นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์นายกสมาคมนักวิทยุและโท […]

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) สมาคมฯ เปิดรับแบบฟอร์มเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับ รางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๒ ประเภทองค์กรดีเด่น

admin

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู […]

งานเสวนา “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย อันเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช.

admin

งานเสวนา “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียง […]

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) เปิดอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ ๗๘

admin

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู […]

ประกาศ

admin

เรียน ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 21 […]

อาจารย์จิตรกร บัวเนียม ได้มาเซ็นมอบลิขสิทธิ์เพลงมาร์ชสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับ สมาคมนักวิทยุฯ (สวทท.)

admin

22 พฤศจิกายน 2565 ท่านอาจารย์จิตรกร บัวเนียม ได้มา […]

คณะกรรมการบริหาร สวทท. อนุกรรมการ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คกก. ชุดใหม่ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

admin

คณะกรรมการบริหาร สวทท. อนุกรรมการ สมาคมนักวิทยุและ […]

Subscribe US Now

Call Now Button