ประกาศ แจ้งเลื่อนการอบรม สวทท.78 จากวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2565 ไปจัดใหม่ใน ปี 2566 ทางสวทท. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจ ในทุกหลักสูตรที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น พบกันใหม่ในปีหน้า 2566 ในระบบ online @ onsite

admin

อาจารย์จิตรกร บัวเนียม ได้มาเซ็นมอบลิขสิทธิ์เพลงมาร์ชสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับ สมาคมนักวิทยุฯ (สวทท.)

admin

22 พฤศจิกายน 2565 ท่านอาจารย์จิตรกร บัวเนียม ได้มา […]

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) เปิดอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ ๗๘ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ( รวม ๕ วัน )

admin

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู […]

คณะกรรมการบริหาร สวทท. อนุกรรมการ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คกก. ชุดใหม่ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

admin

คณะกรรมการบริหาร สวทท. อนุกรรมการ สมาคมนักวิทยุและ […]

Subscribe US Now

Call Now Button