พระราชประวัติ และ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในวาระโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566

admin

พระราชประวัติ และ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่ […]

งานเสวนา “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย อันเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช.

admin

งานเสวนา “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียง […]

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเผยแพร่พระราชประวัติ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

admin

พระราชประวัติ พระราชสมภพ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันท […]

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) เปิดอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ ๗๘

admin

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู […]

Subscribe US Now

Call Now Button