พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ ๒๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

admin

Subscribe US Now

Call Now Button