เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเผยแพร่พระราชประวัติ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

admin

พระราชประวัติ พระราชสมภพ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันท […]

Subscribe US Now

Call Now Button