การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564แถลงผลงานและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ (วาระปี2565-2566)

admin

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564แถลงผลงานและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ (วาระปี2565-2566)สรุปผลจากการเลือกตั้งนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สรุปดังนี้นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง รวม 12 ท่านได้แก่1.นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ 40 คะแนน2.ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ 32 คะแนน3.นางจินตนา ชูชาติ 32 คะแนน4. นายถวิล ปานศรี 31 คะแนน5.นางสาวสุพิชญาณ์ สุธาคำ 30 คะแนน6.ดร.วรรธิดา สงขาว 30 คะแนน7.นางสาวเจนกิจ นัดไธสง 30 คะแนน8.นายนำชัยชนะ ดีวิ 28 คะแนน9.นายจิตรกร บัวเนียม 27 คะแนน10.ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิต 25 คะแนน11.ดร.วิเชียร รุจิธารงกุล 20 คะแนน12.นางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ 19 คะแนนขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารฯ (วาระปี 2565-2566)***** รอการแต่งตั้งโดยนายกสมาคมฯ อีก 12 ท่าน รวมคณะกรรมการบริหารฯทั้งหมด 25 ท่าน ****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

สมาคมนักวิทยุฯ เตรียมปรับแผนด้านสื่อ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพัฒนา

สมาคมนักวิทยุฯ เตรียมปรับแผนด้านสื่อ แต่งตั้งผู้ทร […]

You May Like

Subscribe US Now

Call Now Button