ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมแถลงผลงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ๒ ปี

admin

วันนี้ (๒๒ ส.ค.๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมแถลงผลงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ๒ ปี ตามกฏข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้มีความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยผลสรุปการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้แก่ นางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในวาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ส่วนคณะกรรมการบริหาร ๑๒ ท่านโดยการเลือกตั้งมีรายนามตามลำดับดังนี้ ๑.) นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ (๖๓ คะแนน) , ๒.) คุณถวิล ปานศรี (๕๔ คะแนน) , ๓.) ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี (๔๗ คะแนน) , ๔.) คุณนำชัยชนะ ดีวิ (๔๔ คะแนน) , ๕.) คุณต่อพงศ์พันธ์ กิ่งจันทร์ (๔๓ คะแนน) , ๖.) ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ (๔๒ คะแนน) , ๗.) คุณจินตนา ชูชาติ (๔๒ คะแนน) , ๘.) คุณเจนกิจ นัดไธสง (๔๑ คะแนน) , ๙.) คุณประยูร จันเปรม (๓๙ คะแนน) , ๑๐.) ดร.วรรธิดา สงขาว ( ๓๘ คะแนน) , ๑๑.) คุณเสน่ห์ พึ่งทอง (๓๘ คะแนน) และ ๑๒.) คุณเนตรทราย โรจนศักดิ์ชัย (๓๖ คะแนน) เสร็จการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมสมาชิกที่เดินทางมาใช้สิทธิ์จากทั่วทุกสารทิศร่วมแสดงความยินดีพบปะทักทาย และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมอยู่วิทยาสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ พหลโยธิน ๗ (ซ.อารีย์) หน้ากรมสรรพากร สามเสนใน พญาไท กทม. ศุภกร เอี่ยมสนธิ สวทท.๔๓ ภาพ /เจนกิจ นัดไธสง สวทท.๖๘ รายงาน https://www.facebook.com/pg/BAOT.Thailand/photos/?tab=album&album_id=3291294147657423

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

ส.ว.ท.ท.เปิดอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่น ๗๗ (สวทท.๗๗)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconL […]

You May Like

Subscribe US Now

Call Now Button