การประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๖๒ แถลงผลงาน เลือกตั้งนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครบวาระ ๒ ปี

admin

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๖๒ แถลงผลงาน เลือกตั้งนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครบวาระ ๒ ปี
เรียน สมาชิกสมาคมฯ สามัญ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ด้วยทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) จะทำการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้หมดวาระลง จึงได้กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ของสมาคม พหลโยธิน ๗ (ซ.อารีย์) อาคารหน้ากรมสรรพากร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ กำหนดการ วาระการประชุม มีดังนี้ . – เวลา ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน
– เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
– เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มการประชุม
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ แถลงผลงานที่ผ่านมา
๒.๑ รายรับ – รายจ่าย
วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )
วาระที่ ๔ เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่
จึงขอเรียน เชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน (สมาชิกสามัญท่านใดที่บัตรหมดอายุ กรุณาต่อบัตรสมาชิกให้ถูกต้อง ตามข้อบังคับของสมาคมฯ) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
นาย บริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมแถลงผลงานที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ๒ ปี

วันนี้ (๒๒ ส.ค.๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบริพันธ์ ชัยภู […]

You May Like

Subscribe US Now

Call Now Button