กำหนดการ งานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๐

admin

กำหนดการ งานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๐

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์

มอบรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ ๒๐  ณ ศาลาสหทัยสมาคม  ในพระบรมมหาราชวัง

วันอังคารที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ น. –    ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” และ “โล่เกียรติยศ” ลงทะเบียน (ปิดลงทะเบียน ๑๑.๓๐ น.)

เวลา ๑๑.๓๐ น. –    ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” และ “โล่เกียรติยศ” เข้าพิธีการซ้อมรับพระราชทานรางวัลฯ

เวลา ๑๔.๐๐ น. –     พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์   เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึง 

      ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง   คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รอรับผู้แทนพระองค์

-ผู้แทนพระองค์เข้าภายใน ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และเข้าสู่ที่นั่งที่จัดไว้

(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

-นายสุเมธ  นาเจริญ  อุปนายกสมาคม มอบหนังสืองานพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ ๒๐

แด่ผู้แทนพระองค์  จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป

-นางผ่องศรี  เอี่ยมสนธิ อุปนายกสมาคม มอบพานดอกไม้ แด่ผู้แทนพระองค์จะได้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ

ถวายโอกาสต่อไป

-นางกัลยาณี  วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการบริหารสมาคมฯ มอบของขวัญที่ระลึก   แด่ผู้แทนพระองค์

จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป

-นายบริพันธ์  ชัยภูมิ นายกสมาคมฯ กล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์

-พิธีกร เบิกองค์กรดีเด่น (จำนวน ๓๑ ราย)   เบิกนักโทรทัศน์ดีเด่น (จำนวน ๒๗  ราย) 

เบิกนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น (จำนวน ๑๖ ราย)  เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง และ

เบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทพทอง (จำนวน ๘ ราย) เข้ารับโล่เกียรติยศ

-ผู้แทนพระองค์มอบรางวัล “เทพทอง” แก่องค์กรดีเด่น ,  นักโทรทัศน์ดีเด่น , นักวิทยุกระจายเสียง

ดีเด่น และมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทพทอง  ตามลำดับ

-เสร็จพิธี ผู้แทนพระองค์กลับ (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ,สากลนิยม , ผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว สุภาพ

       สวมรองเท้าคัดชู หรือรัดส้น  เก็บทรงผมให้สุภาพ เรียบร้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

ข่าวในพระราชสำนัก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง ประจำปี 2562 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconL […]

Subscribe US Now

Call Now Button