สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) เปิดอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ ๗๘ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ( รวม ๕ วัน )

admin

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) เปิดอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ ๗๘ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ( รวม ๕ วัน )ดาวน์โหลด รายละเอียด – ใบสมัคร : https://1drv.ms/b/s!AgbGejVoPGbapRj6B1uvqQ-Xllrv?e=MduLVo

เอกสารที่ใช้สมัคร- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ๒ ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา) – รูปถ่าย ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย) ค่าลงทะเบียน ในการอบรม ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) – ค่าใช้จ่ายนี้รวม – ค่าเอกสารในการอบรม – อาหารกลางวัน – เบรคกาแฟ ๒ มื้อ / วัน – เสื้อโปโล สมาคมฯ ๑ ตัว – ทำเนียบรุ่น ๑ เล่ม *** หน่วยงานราชการ สามารถขอหนังสือส่งตัวจากทางสมาคมฯ และเบิกค่าอบรมจากต้นสังกัดได้ *** ชำระค่าลงทะเบียนทาง บัญชีชื่อ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทย สาขา กรมสรรพากร เลขที่ ๑๘๔ – ๐ – ๑๑๖๖๒ – ๕สิ่งที่ท่านจะได้รับ เมื่อผ่านการอบรม-ใบประกาศนียบัตร – บัตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ – บัตรสมาชิก สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์@ ส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ …. สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พหลโยธินซอย ๗ (อาคารหน้ากรมสรรพากรประตู1) พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒-๒๗๘๕๖๖๕ , ๐๒-๒๗๘๕๖๗๐ สายด่วน ๐๙๒-๑๕๖๙๕๔๕ Email : baot@windowslive.com Line id : 0646862497 Facebook : สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

หลักสูตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ ๗๘

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู […]

You May Like

Subscribe US Now

Call Now Button